Omdat opdrachtgevers vaak niet alle benodigde disciplines, deskundigheid en/of capaciteit in huis hebben om het noodzakelijke aanbestedingsproces met bijbehorend kostenmanagement in eigen beheer te realiseren, worden hiervoor specialisten ingezet.

Wat u hierbij moet weten is dat aanbestedende diensten gebonden zijn aan (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen, te denken aan de Aanbestedingswet 2012. Belangrijk hierbij is dat bij het aanbesteden van opdrachten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht moeten nemen. Dit beginsel is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

Voor de realisatie van huisvestingprojecten zijn vaak diverse adviserende en uitvoerende partijen nodig. De wijze waarop de juiste adviserende partijen dienen te worden geselecteerd is afhankelijk van het (bouw)proces, de planning , het beschikbaar investeringsbudget en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Daarom vraagt elk bouwproces om een passende aanbestedings- en selectiestrategie.

Om dit bouwproces soepel en effectief te laten verlopen is dan ook een heldere visie op het aanbesteden van bouwprojecten vereist en dit ondersteund met de benodigde (bouw)kosten- en planningsdeskundigheid. RKOB bouwmanagement kan u hierbij ondersteunen wij hebben de kennis in huis om uw organisatie over (bouw) aanbestedingen te adviseren en (kostentechnisch) te begeleiden om zo samen te komen tot een voor uw organisatie optimaal eind resultaat.

Lees Meer