Op het moment dat de initiatieffase is afgesloten en hiermee het projectprogramma of te wel het vigerende Programma van Eisen (PvE) is vastgesteld starten de ontwerpfasen.
Deze ontwerpfasen zijn bedoeld om een gedetailleerd uitgewerkt (definitief) bouwplan te krijgen. Met andere woorden hoe gaat uw bouwproject er feitelijk qua planstelling uitzien en wat zijn hierbij de project uitgangspunten (GROTIK kaders).
Als eerste wordt de Voorlopig Ontwerp (VO)-fase doorlopen. Na vaststelling van dit VO volgt de Definitief Ontwerp (DO)-fase. In deze VO- en DO-fasen tezamen geschiedt de feitelijke uitwerking en vormgeving van het definitieve bouwproject ook wel DO genoemd. Na vaststelling van het DO volgt tenslotte de Technische Ontwerp (TO)-fase. In deze TO-fase wordt het vastgestelde DO ontwerp uitgewerkt tot het Bestek of te wel het bouwcontract.
In deze ontwerpfasen is bouwmanagement een procesfunctie gericht op het strategisch vormgeven, inrichten en besturen van de hierin te doorlopen bouwkundige ontwerpprocessen.

Op deze webpagina wordt ingegaan op het doel van bouwmanagement in voornoemde ontwerpfasen.
Met name die managementfuncties die ten opzichte van de meer gangbare projectmanagementtechnieken bijzondere aandacht behoeven komen aan de orde. Tevens geven wij u inzicht waarom professioneel bouwmanagement in de ontwerpfasen van primair belang is voor het managen van de vastgestelde GROTIK kaders en daarmee het behalen van de gestelde planrealisatie doelen zoals vastgelegd in het PvE.
Hierbij geldt dat, of het nu een nieuwbouw-, verbouw- of een renovatieproject betreft, RKOB bouwmanagement u van A tot Z en in alle ontwerpfasen van uw bouwproces kan ontzorgen.
Van de initiatief fase tot en met de Nazorg fase verzorgen wij de samenwerking tussen u als opdrachtgever en de uitvoerende / overige betrokken adviserende partijen. Hierbij staan uw wensen voorop en wordt u door ons tijdig geïnformeerd over de aan het project meegeven en door ons te bewaken GROTIK kaders.

In deze bouwmanagementrol zijn wij een echte teamspeler waarbij wij hard zijn op de inhoud maar zacht zijn op de relatie.

Lees Meer