Kennisoverdracht.

Bij kennisoverdracht gaat het logischerwijs om het overdagen van kennis van de ene op de andere persoon. Van Dale definieert kennis als volgt:
kennis
1. (de; v) het kennen van; bekendheid met
2. (de; v) bewustzijn, besef: buiten kennis zijn bewusteloos
3. (de; v) het geheel van wat iemand weet
4. (de; m,v; meervoud: kennissen) iem. die je kent; bekende

In de visie van RKOB bouwmanagement hanteren we betekenis 3. Naast hetgeen iemand weet is ook belangrijk wat diegene met dit ‘weten’ doet. Context en toepasbaarheid van de informatie maken dat over kennis kan worden gesproken. Kennisoverdracht is daarom veel meer dan het geven van informatie. Het gaat erom, dat iemand op basis van zijn ervaringen, parate kennis, analytisch en logisch denkvermogen informatie kan toepassen en specifiek kennis kan inzetten en zo dus gebruikt maakt van zijn kennis.

Lees Meer