aeres hogeschool

stoas | Vilentum Hogeschool te Wageningen

De stoas Vilentum Hogeschool in Wageningen is een kennisinstelling, waar onderzoek en onderwijs gericht zijn op de groene sector. Met deze nieuwbouw heeft de Aeres groep Ede twee separate onderwijsinstellingen op deze locatie samengevoegd.

Het ontwerp voor de stoas Vilentum Hogeschool is gebaseerd op de onderwijsfilosofie: ‘ecologische intelligentie’. Leren en ontwikkelen, menselijk gedrag, relaties tussen mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid vormen de basis voor de opleidingen aan deze Hogeschool. Gelijkwaardigheid tussen docenten en studenten is erg belangrijk. De architect BDG Zwolle heeft de specifieke onderwijsvisie van de opdrachtgever vertaald naar een passend schoolgebouw met een open, flexibele structuur.
Door de architect is bewust gekozen voor de cilinder als basis van het ontwerp. Dit vanwege de gunstige verhouding van het vloeroppervlak in relatie tot het geveloppervlak. Het energieverlies via de gevels is hierdoor minimaal. Ook is de cilinder niet-hiërarchisch: elke verdieping heeft in essentie dezelfde vorm en hetzelfde uitzicht. De vides tussen de gebouwlagen zorgen voor een open organisatie, die uitnodigt tot maximale interactie tussen gebruikers.

De verdiepingen zijn georganiseerd volgens het principe van ‘de grot en het nest’. Ze bestaan uit een combinatie van ‘nestruimtes’, rationele ruimtes met vast gebruik zoals practicumlokalen en kantoorfuncties. Daar tussendoor beweegt zich de non-rationele ‘grotruimte’, waar het gebruik onvoorspelbaar is en die je echt moet ontdekken. Er is plek voor onderwijs of om ‘gewoon’ even neer te strijken. De onderwijs- en werkomgeving maakt Het Nieuwe Werken mogelijk.
Architectuur en landschap worden met elkaar verweven doordat het schoolgebouw op een ‘groene terp’ is geplaatst. De nieuwbouw ligt iets verhoogd op het campusterrein en is omgeven door hellingen van gras. De stoas Vilentum Hogeschool neemt een prominente plek in bij de onderwijs campus van Wageningen UR.

In zijn vorige werkzame leven bij ABT heeft Marcel Quint namens ABT bv mede het volledige project- en kostenmanagement incl. de aanbesteding verzorgd. Dit vanaf de VO-fase tot en met de oplevering. Het gehele nazorgtraject tot 2016 is namens de Aeres groep door Marcel als verantwoordelijk projectmanager/directievoerder onder de vlag van www.synquis.nl gebeurd.

Project:Nieuwbouw Stoas Vilentum Hogeschool, Wageningen
Opdrachtgever:Aeres Groep, Ede
Gebruiker:stoas Vilentum
Architect:BDG Architecten Ingenieurs, Zwolle
Adviseurs:ABT bv, Nelissen Eindhoven, Witteveen+Bos
Aannemer:bouwkundig Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel
Installaties:Alferink, Groenlo
Start ontwerp:2011
Oplevering:2014, einde nazorgtraject 2016
oppervlak:ca 4.000 m2BVO
Bouwkosten:ca. € 7 miljoen
Contractvorm:UAV

Bekijk de website: www.aereshogeschool.nl/over-aeres-hogeschool/wageningen

locatie

Portfolio foto's