Als het gaat om vastgoed helpt RKOB bouwmanagement u graag bij het beantwoorden van uw huisvestingsvraagstukken en het behalen van de hieraan gelieerde doelstellingen.
Voor aanvang van een bouwproces stellen wij u als opdrachtgever dan ook altijd de vraag:

“Wat wenst u qua huisvesting doel te bereiken en wanneer is dit voor u behaald ?”.

Door u als opdrachtgever op doortastende wijze te stimuleren bij het formuleren van het antwoord op deze vragen ontdekken we samen dat de doelstelling uiteindelijk concreter is geformuleerd zodat een doelgerichte aanpak bij het opstellen van een aansluitend Programma van Eisen (PvE) kan worden ontwikkeld.

Deze webpagina laat u zien waarom het PvE de basis is van ieder vastgoed vraagstuk. Het is in onze visie namelijk een primair onderdeel van de opdracht aan de ontwerpende adviseurs. In het PvE wordt antwoordt gegeven op wat de opdrachtgever ruimtelijk qua bouwvolume vraagt en hoe dit vervolgens technisch vormt dient te worden gegeven met hierbij het geformuleerde ambitieniveau. Tevens leggen we in het PvE vast welke voorschriften, richtlijnen, voorwaarden en normen er vervolgens van toepassing zijn en hoe “ruimten” zich onderling logistiek verhouden. Maar ook wat de specifieke technische eisen en bijbehorende afwerkingen per ruimte zijn.

Tenslotte geven wij u advies met betrekking tot het SMART maken van het PvE en wat uit de RKOB praktijk ervaring bijzondere PvE aandachtspunten zijn.

Lees Meer