De definitie van de (bouw) Directie staat geformuleerd in part 3 van de UAV 2012. Hierbij oefent de Directie (directievoerder) het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van het bestek. Dit zoals beschreven in paragraaf 1 van de UAV 2012.

In de praktijk is de directievoerder, vaak ondersteund met zijn toezichthouder(s), de intermediair tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (uitvoerend aannemer). Dit grotendeels in de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Deze directievoerder verzorgd samen met zijn toezichthouder(s) (opzichter(s)) het bouwplaatsmanagement.

De directievoerder is verantwoordelijk voor het bewaken van de meegeven GROTIK kaders. Dus het bewaken van de management project beheer aspecten: het Geld of te wel het taakstellend bouwbudget, de proces Risico’s, de Organisatie van het bouwproces, de planning (Tijd), de Informatiestromen en de Kwaliteit van het te realiseren project is de primaire van de directievoerder. De directievoerder signaleert (pro-actief) GROTIK afwijkingen op het bestek en of in het proces en reageert hier accuraat en indien nodig corrigerend op. Eventuele bestek wijzigingen worden adequaat door hem afgehandeld. Waar nodig worden op zijn advies technische specialisten ingezet ter ondersteuning van het bouwproces. De aangestelde toezichthouder(s) vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

De directievoerder ontzorgd de opdrachtgever en neemt hiermee de verantwoording voor de meegeven GROTIK kaders van het te realiseren bouwwerk. Directievoering is een breed en gespecialiseerd vakgebied met vele (politieke) aandachtspunten. Eenduidigheid in type opdrachtgever en bouwproject facetten is een zeldzaamheid. Dit omdat nagenoeg ieder bouwproject zijn eigen specifieke projecteisen stelt en zich veelal in een andere bouwomgeving bevindt. Dit maakt dat de invulling van de directievoering en het bijbehorend (dagelijks) toezicht voor ieder bouwproces weer maatwerk is. Door haar kennis en jarenlange ervaring kan RKOB bouwmanagement u hierbij ontzorgen en is daarmee de aangewezen adviseur om u in deze te adviseren.

Lees Meer