RKOBBOUWMANAGEMENT kent Een Progressieve En No-Nonsense Bedrijfscultuur.

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij doen dit op een professionele wijze en met een hoog kwaliteitslabel. Dit bedrijfsintern als ook naar externe stakeholders. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vaste eigen flexibele schil en veelal met zelf ontwikkelde software en werkproces procedures welk voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN-ISO 9001. Door deze aanpak zijn we in staat om professioneel, flexibel, progressief en concurrerend in de bouwadviesmarkt te staan. Dit maakt ons dan ook een allround bouwprojectmanagement specialist in de rol van de professionele en ontzorgende bouwadviseur.

 

Onze Visie 

Als bouwadviesbureau zijn wij zeer actief bezig om samen met onze opdrachtgevers maar ook met onze (bouw) partners het moderne bouwproces denken meer bekendheid te geven. Maar ook om de hierbij opgedane (project) ervaringen en proces kennis naar een breder en hoger platform te brengen dan wel met geïnteresseerde te delen om ook hiervan weer zelf te leren. Dit omdat na onze bescheiden mening de huidige bouwwereld in een innovatieve revolutie is beland waar oplossing vrij ontwerpen en hiermee de uitvoeringskeuze vrijheid met bijbehorende verantwoordelijkheid een steeds groter markt aandeel zal gaan krijgen. Deze trend zal zeker in de utiliteitsbouw de komende jaren bestaan uit het deels verder uitbesteden door de overheid en ander grote opdrachtgevers van geïntegreerde bouwcontracten. Dit met als primair doel vroegtijdig inzicht en zekerheid krijgen van de investeringskosten en het verschuiven van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Kenmerkend hierbij is de behoefte bij alle partijen om professioneel begeleid en ontzorgd te worden. Maar de praktijk leert ook dat de opdrachtgever en opdrachtnemers ook vrij conservatief in deze processen staan en dat samenwerking (en hieraan gelieerd project succes) vaak alleen goed gaat indien beide partijen bereidt zijn hier in te willen investeren.

Wij spelen op deze marktbeweging in door doelgerichte adviesdiensten en werkprocessen met eigen software aan te bieden en maar ook door kennis te delen met geïnteresseerden. We hebben als visie om onze expertise ter beschikking te stellen en zo met onze opdrachtgevers te gaan naar een horizontale samenwerking. Gelijkwaardigheid en transparantie zijn hierbij absolute noodzaak. Deze vorm van samenwerking zal de

 

 

 ketenintegratie direct positief bevorderen, mede hierdoor de faalkosten doen verlagen en het welzijn in de onderlinge (werk)verhoudingen doen verhogen. Dit vooral door het voorkomen van miscommunicatie, wantrouwen, afstemverliezen , overbodige advieskosten, minder planwijzigingskosten, herstelkosten et cetera.

Het uitvoeren van deze visie heeft geleid tot vijf pijlers waarop RKOB bouwmanagement steunt.
01.

Ervaren

RKOB bouwmanagement is op het gebied van huisvestingsvraagstukken in de bouw sector zeer ervaren en breed inzetbaar. Dit levert voor u als opdrachtgever een degelijke meerwaarde bij uw huisvestingsvraagstuk. Wij kunnen u namelijk vanaf het 1e vastgoed initiatief (opstellen van een ruimtelijk en-of technisch programma van eisen) tot en met de exploitatie (opstellen van exploitatie / LCC-berekeningen) adviseren.

02.

Hoogwaardig

RKOB bouwmanagement is actief in een hoogwaardige bouwtechnische omgeving met als persoonlijkheidskenmerken, ontzorgend, professioneel, integer en respectvol. Wij zijn van naturen proactief, meedenkend. Wij signaleren niet alleen de project uitdagingen maar denken ook mee in haalbare oplossingen.
03.

Specialistisch

RKOB bouwmanagement heeft diverse specialistisch diensten waarbij het invullen van de initiatieffase het adviseren en begeleiden van het complete aanbesteding proces maar ook het verzorgen van het complete bouwkostenmanagement bij onze opdrachtgever zeer gewaardeerd worden.

04.

Teamspeler

RKOB bouwmanagement is veelal een zeer gewaardeerde bouwpartner. Deze status verkrijgen wij vooral omdat wij in de planontwikkelingsfase vooral goed luisteren na alle stakeholders en hierbij op een verantwoorde maar ook respectvolle wijze kijken waar de uitdagingen in het proces zich voordoen en hier proactief met (GROTIK) oplossingen op reageren. Maar ook in de realisatiefase als directievoerder processen professioneel aansturen waarbij wij vaak vanuit een gemandeerde opdrachtgeversrol hard zijn op de inhoud maar zacht zijn op de relaties.

05.

Kennisdeling

Vanuit de passie voor het bouwproces ziet RKOB Bouwmanagement kennis niet als macht maar juist kennisdeling als kracht. Wij zijn trots op onze vastgoedkennis en adviesdiensten en delen dit graag met geïnteresseerden welk met onze willen samenwerken.