Kennisoverdracht

Bij kennisoverdracht gaat het logischerwijs om het overdagen van kennis van de ene op de andere persoon. Van Dale definieert kennis als volgt:

kennis
1. (de; v) het kennen van; bekendheid met
2. (de; v) bewustzijn, besef: buiten kennis zijn bewusteloos
3. (de; v) het geheel van wat iemand weet
4. (de; m,v; meervoud: kennissen) iem. die je kent; bekende

In de visie van RKOB bouwmanagement hanteren we betekenis 3. Naast hetgeen iemand weet is ook belangrijk wat diegene met dit ‘weten’ doet. Context en toepasbaarheid van de informatie maken dat over kennis kan worden gesproken. Kennisoverdracht is daarom veel meer dan het geven van informatie. Het gaat erom, dat iemand op basis van zijn ervaringen, parate kennis, analytisch en logisch denkvermogen informatie kan toepassen en specifiek kennis kan inzetten en zo dus gebruikt maakt van zijn kennis.

RKOB bouwmanagement gelooft dat de kwaliteit van de kennis met betrekking tot bouwmanagement en aanverwante zaken de basis is voor haar succes.

RKOB bouwmanagement is dan ook van mening dat indien partijen willen ontwikkelen en verbeteren het effectief omgaan met deze kennis van primair belang is. Juist door het overdragen van kennis aan collega’s en geïnteresseerden kan het rendement op het gebied van kennis binnen een organisatie naar een hoger niveau worden gebracht.
De RKOB heeft een aantal passende methoden van kennisoverdracht ontwikkeld, waarmee we pro-actief kennis willen delen.
Wij geloven dat het bundelen van kennis met al zijn facetten bijdraagt aan een continue kennis-ontwikkeling van onszelf, zodat we deze verbeterde kennis opnieuw kunnen inzetten.

De RKOB deelt haar kennis vooral door middel van de volgende kanalen:

  • Het geven van doelgerichte (vak)cursussen, lezingen en presentaties bij onderwijsinstellingen en marktpartijen
  • Het deelnemen in platforms en organisaties op het gebied van bouw- en kosten-management
  • Het bijhouden van een website en actief zijn op diverse social media (Linkedin, Facebook, Twitter)
  • Het schrijven van publicaties op het gebied van bouw- en kostenmanagement
  • Het ondersteunen en begeleiden van studenten (afstudeerders)
  • Het meedenken bij, of het geven van, maatoplossingen bij aan bouw- en kostenmanagement gerelateerde vragen.

Dit allemaal onder de RKOB filosofie:

Kennis is macht maar kennisdeling is kracht.